Tag: Plus beaux villages de France

Het label ‘Plus beaux villages de France’ werd in 1982 in het leven geroepen en wordt toegekend aan pittoreske dorpen met minder dan tweeduizend inwoners. Momenteel zijn er ruim honderdzeventig dorpen in Frankrijk die zich hebben aangesloten bij de organisatie.